Vastgesteld Bestemmingsplan Buitengebied 2009, 5e wijziging, Laakweg 78B, Nijkerkerveen, Nijkerk

DeNijkerkerveengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vastgesteld Bestemmingsplan Buitengebied 2009, 5e wijziging, Laakweg 78B, Nijkerkerveen, Nijkerk.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Nijkerk maken in verband met het bepaalde in artikel 3.9a lid 1 en 4 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het college van burgemeester en wethouders van Nijkerk bij hun besluit van 26 maart 2013 het bestemmingsplan Buitengebied 2009, 5e wijziging, Laakweg 78B Nijkerk hebben vastgesteld. Het wijzigingsplan voorziet in een correctie op bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2009 door het toevoegen van de aanduiding voor intensieve veehouderij op het agrarisch bouwperceel in overeenstemming met de feitelijke situatie. Het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Nijkerk ligt met het vastgestelde wijzigingsplan en bijbehorende stukken met ingang van 11 april 2013 gedurende zes weken ter inzage. Het vastgestelde wijzigingsplan en de bijbehorende stukken zijn digitaal te raadplegen via www.nijkerk.eu (woon- en leefomgeving, bestemmingsplannen). De stukken zijn ook in te zien in de Publiekswinkel van het stadhuis, Kolkstraat 27 te Nijkerk, uitsluitend na telefonische afspraak via telefoonnummer 14 033. Gedurende bovengenoemde termijn kan tegen het vastgestelde wijzigingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag door: • een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend over het ontwerpplan; • een belanghebbende die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest een zienswijze in te dienen over het ontwerpplan. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Diegene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deNijkerkerveengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Nijkerkerveen, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deNijkerkerveengids.nl
Redactie deNijkerkerveengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen denijkerkerveen
  2. stcrt-2013-9788

Gerelateerde berichten