Ontwerp omgevingsvergunning Vrouwenweg 8 Nijkerkerveen, Nijkerk

DeNijkerkerveengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerp omgevingsvergunning Vrouwenweg 8 Nijkerkerveen, Nijkerk.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk maken in verband met het bepaalde in artikel 3.10 lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de ontwerp omgevingsvergunning voor het realiseren van een mantelzorgwoning, het realiseren van een aanbouw aan een bedrijfsgebouw en het gebruiken van 70 m2 van een bedrijfsgebouw voor privé doeleinden aan de Vrouwenweg 8 te Nijkerkerveen met bijbehorende stukken ter inzage komt te liggen. De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 7 maart 2013 gedurende zes weken ter inzage. De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken zijn digitaal te raadplegen via de link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.OV0026-0001 en via www.nijkerk.eu (woon- en leefomgeving, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen) De stukken zijn ook in te zien in de Publiekswinkel van het stadhuis, Kolkstraat 27 te Nijkerk, uitsluitend na telefonische afspraak via telefoonnummer 14 033. Gedurende de periode dat de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage ligt kan een ieder over dit plan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dient men te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk, Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk. Degene die van de mogelijkheid gebruik wil maken om mondeling zienswijzen in te brengen kan tijdens werkdagen tussen 10.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met de afdeling Maatschappelijke & Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14 033.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deNijkerkerveengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Nijkerkerveen, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deNijkerkerveengids.nl
Redactie deNijkerkerveengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen denijkerkerveen
  2. stcrt-2013-6142

Gerelateerde berichten