Omgevingsvergunning voor Vrouwenweg 8 Nijkerkerveen, Nijkerk

DeNijkerkerveengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Omgevingsvergunning voor Vrouwenweg 8 Nijkerkerveen, Nijkerk.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk maken in verband met het bepaalde in artikel 3.10 lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het realiseren van een mantelzorgwoning, het realiseren van een aanbouw aan een bedrijfsgebouw en het gebruiken van 70 m² van een bedrijfsgebouw voor privé doeleinden aan de Vrouwenweg 8 te Nijkerkerveen De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken liggen met ingang van 23 mei 2013 zes weken ter inzage. De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken zijn digitaal te raadplegen via de link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.OV0026-0002 en via www.nijkerk.eu (woon- en leefomgeving, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen). De stukken zijn ook in te zien in de Publiekswinkel van het stadhuis, Kolkstraat 27 te Nijkerk, uitsluitend na telefonische afspraak via telefoonnummer 14 033. Tegen dit besluit kan een belanghebbende beroep instellen bij de bestuursrechter. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan dat binnen zes weken na de datum van bekendmaking. Volgens de wettelijke regels bevat het beroepschrift ten minste: de dagtekening, uw naam, adres en handtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (zo mogelijk met een kopie daarvan); de gronden van het beroep. Verder zendt u een kopie mee van de zienswijze die u tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend, of u geeft een toelichting waarom u niet in de gelegenheid was een zienswijze in te dienen. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking; dat betekent dat het besluit na afloop van de beroepstermijn in werking treedt en kan worden uitgevoerd. Als u een direct en spoedeisend belang hebt om dat te voorkomen, kunt u binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter. Het besluit wordt van rechtswege geschorst totdat de voorzieningenrechter op het verzoek heeft beslist. Uw brieven aan de bestuursrechter of de voorzieningenrechter adresseert u als volgt: Rechtbank Gelderland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM ARNHEM. Met uw elektronische handtekening (DigiD) kunt u digitaal een beroepschrift indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Op die website staat een handleiding.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deNijkerkerveengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Nijkerkerveen, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deNijkerkerveengids.nl
Redactie deNijkerkerveengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen denijkerkerveen
  2. stcrt-2013-13686

Gerelateerde berichten