Bestemmingsplan ‘Hoevelakenseweg 14, Nijkerkerveen’, Nijkerk

DeNijkerkerveengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Bestemmingsplan ‘Hoevelakenseweg 14, Nijkerkerveen’, Nijkerk.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk maken in verband met het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de raad van de gemeente Nijkerk bij besluit van 28 maart 2013 het bestemmingsplan Hoevelakenseweg 14, Nijkerkerveen heeft vastgesteld. Het betreft een functieverandering van agrarisch naar wonen waarbij het agrarische bouwperceel verdwijnt, de voormalige agrarische opstallen worden gesloopt, de bestaande bedrijfswoning een burgerwoning wordt en twee nieuwe woningen worden gerealiseerd. Het vaststellingsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende stukken liggen met ingang van 25 april 2013 gedurende zes weken ter inzage. Het vaststellingsbesluit en de vastgestelde stukken zijn digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en direct via de link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0267.BP0056-0002 en via www.nijkerk.eu (Woon- en leefomgeving, bestemmingsplannen). De stukken zijn ook in te zien in de Publiekswinkel van het Stadhuis, Kolkstraat 27 te Nijkerk, uitsluitend na telefonische afspraak via telefoonnummer 14 033. Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld door een ieder die een zienswijze heeft ingediend dan wel redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdens de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze in te dienen. Schriftelijk beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Diegene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deNijkerkerveengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Nijkerkerveen, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deNijkerkerveengids.nl
Redactie deNijkerkerveengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen denijkerkerveen
  2. stcrt-2013-11290

Gerelateerde berichten