Nijkerk - Instellen lengtebeperking 12,0 meter - Dijkje Nijkerkerveen

DeNijkerkerveengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Nijkerk - Instellen lengtebeperking 12,0 meter - Dijkje Nijkerkerveen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Zaaknummer: 1663487 Het college van burgemeester en wethouders van Nijkerk; gelet op: •artikel 18 lid 1 onderdeel d van de Wegenverkeerswet 1994, waarin is bepaald dat ons college de bevoegdheid heeft tot het nemen van verkeersbesluiten; •de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), en de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens. aanleiding: Het Dijkje is smal en de bochten Domstraat/Dijkje en Hooglandseweg/Dijkje zijn niet of nauwelijks te nemen met een trekker/oplegger combinatie. Chauffeurs die toch het Dijkje inrijden, moeten vaak achteruit terug of rijden schade. overwegingen ten aanzien van het besluit: Aan het Dijkje ligt een tuincentrum en aan de Hooglandseweg/Scheidingsweg een recreatiepark. Eerstgenoemde heeft geen nadeel van de maatregel, omdat toeleveranciers via de Hooglandseweg komen en op eigen terrein kunnen keren. Laatstgenoemde heeft ongeveer viermaal per jaar een transport van een chalet naar het recreatiepark. Hiervoor kan op aanvraag een ontheffing worden verleend. Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. motivering: Uit het oogpunt van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen, is het gewenst om een geslotenverklaring in te stellen voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan 12,0 meter. Dit heeft als doel dat chauffeurs van trekker/oplegger combinaties zich niet klemrijden en voorkomt verkeersonveilige situaties doordat zij langdurig achteruit moeten rijden. Daarnaast voorkomt het schade in de gevallen dat de chauffeurs de bocht toch nemen. Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, is overleg gepleegd met de namens de Korpschef gemandateerde verkeersadviseur van de Politie, Eenheid Oost Nederland, District Gelderland Midden. Die heeft positief geadviseerd. besluit: Het instellen van een geslotenverklaring voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan 12,0 meter door het plaatsen van bord C17 uit bijlage 1 van het RVV 1990 op het Dijkje tussen de Hooglandseweg en de Domstraat in Nijkerkerveen. Bovenstaand wordt bekendgemaakt middels publicatie in het Gemeenteblad en wordt gepubliceerd in de Stad Nijkerk en op de website van de gemeente Nijkerk. Aldus vastgesteld, namens het college van burgemeester en wethouders de heer B. Richtersz Niet mee eens? Tegen dit besluit kan een belanghebbende bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Nijkerk. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit worden ingediend. Met een elektronische handtekening (DigiD) kan online bezwaar worden gemaakt via de website www.nijkerk.eu/bezwaar-maken. Voor informatie over het genoemde verkeersbesluit kunt u contact opnemen met het team Vakspecialisten. Dit kan telefonisch via 033 247 22 22 of mail naar gemeente@nijkerk.eu.

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deNijkerkerveengids.nl op 21-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Nijkerkerveen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deNijkerkerveengids.nl
Redactie deNijkerkerveengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Nijkerkerveen
  2. 85f197506424f808ece2043f3cac7523

Gerelateerde berichten