Gemeente Nijkerk – Ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Domstraat 65-69 Nijkerkerveen’ en Ontwerpbesluit Wet geluidhinder

DeNijkerkerveengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Nijkerk – Ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Domstraat 65-69 Nijkerkerveen’ en Ontwerpbesluit Wet geluidhinder.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Nijkerk maken in verband met het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Domstraat 65-69 Nijkerkerveen’ ter inzage komt te liggen. Tevens wordt (conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) het ontwerpbesluit Wet geluidhinder ‘Hogere grenswaarden percelen westelijk van Domstraat 63 Nijkerkerveen’ ter inzage gelegd. Inhoud ontwerpbestemmingsplan en doel ontwerpbesluit Wet Geluidhinder Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op: •de uitbreiding van het loonbedrijf Eijva B.V. aan de Domstraat 65 Nijkerkerveen in noordoostelijke richting; •de sloop van de verouderde, leegstaande woning en bedrijfsgebouwen aan de Domstraat 69; •de bouw van twee woningen op de gronden ten noordwesten van het perceel Domstraat 63; •de aanleg van een vrijliggende fietsverbinding tussen de Domstraat en bedijventerrein De Flier; •de uitbreiding van een watergang bij bedrijventerrein De Flier; •de realisering van een landschappelijke inrichtingsplan en natuurversterkingsplan.   Het ontwerpbesluit Wet geluidhinder heeft als doel het vaststellen van hogere grenswaarden (53 dB) voor de twee te bouwen woningen op de gronden ten noordwesten van de Domstraat 63 te Nijkerkerveen. De reden hiervoor is dat met de beoogde ontwikkeling de voorkeursgrenswaarde (48 dB) ter plaatse gaat worden overschreden. Inzage Het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit Wet geluidhinder liggen met ingang van donderdag 21 december 2023 tot en met woensdag 31 januari 2024 (gedurende zes weken) ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit zijn in te zien in het stadhuis, Kolkstraat 27 te Nijkerk. Dit kan uitsluitend op afspraak, via het telefoonnummer 033 – 2472222. Daarnaast kunt u het ontwerpbestemmingsplan digitaal raadplegen op de site www.ruimtelijkeplannen.nl via de link https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.BP0191-0001 en op de site www.nijkerk.eu via de link www.nijkerk.eu/ter-inzage. Op deze site van de gemeente Nijkerk kunt u ook het ontwerpbesluit Wet geluidhinder digitaal raadplegen. Zienswijzen Vanaf donderdag 21 december 2023 tot en met woensdag 31 januari 2024 (gedurende zes weken) kan een ieder naar keuze online, schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad. In dezelfde periode kunnen belanghebbenden naar keuze online, schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbesluit Wet geluidhinder indienen bij het college van B&W. Op de website van de gemeente Nijkerk vindt u een online formulier onder de publicatie van het ontwerpbestemmingsplan en van het ontwerpbesluit Wet geluidhinder. Het schriftelijk indienen van een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan kan bij de Gemeenteraad van Nijkerk en tegen het ontwerpbesluit Wet geluidhinder bij het college van B&W, in beide gevallen Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met het team Planvorming via telefoonnummer 033 – 2472222.   Nijkerk, 20 december 2023

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deNijkerkerveengids.nl op 21-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Nijkerkerveen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deNijkerkerveengids.nl
Redactie deNijkerkerveengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Nijkerkerveen
  2. 5e1bfcc6c97c1a679f7b0719860f1484

Gerelateerde berichten